"Brak przemocy prowadzi do najwyższej etyki, która jest celem całej ewolucji. Dopóki nie przestaniemy krzywdzić innych stworzeń, ciągle będziemy dzikusami".

Thomas Alva Edison

Witamy Państwa na stronie naszej Poradni.

 „Kierując się przekonaniem, że przemoc w rodzinie jest zjawiskiem powszechnym
i przybierając różne formy, może przydarzyć się każdemu, świadczymy profesjonalną pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną, psychiatryczną i prawną wszystkim mieszkańcom Warszawy, których ten problem dotyka”.

Misja Specjalistycznej Poradni Rodzinnej ds. Przeciwdziałania Przemocy


 
Poradnia przyjmuje osoby dorosłe, które:

  • aktualnie doświadczają przemocy w rodzinie
  • doznały przemocy w przeszłości i aktualnie odczuwają jej negatywne skutki
  • stosują przemoc w rodzinie.

 

 

Pomoc udzielana jest nieodpłatnie dla mieszkańców m.st.Warszawy.Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych (w rozumieniu art. 115 § 11 Kodeksu karnego), a także innych osób wspólnie zamieszkujących...
więcej


Poradnia jest czynna w godzinach od 8 do 20, rejestracja czynna do godziny 16. Porania jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej m. st. Warszawy.